Urlop okolicznościowy

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają możliwość skorzystania z urlopu okolicznościowego.
Prawo to wynika z § 15 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Ile dni przysługuje?
a) 2 dni – ślub pracownika, urodzenie dziecka, zgon lub pogrzeb małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
b) 1 dzień – ślub dziecka pracownika, zgon lub pogrzeb siostry pracownika, jego brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Ten rodzaj urlopu udzielany jest głównie w związku z sytuacjami rodzinnymi. Za te dni wolne pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie za pracę.

Słowa kluczowe: