Paragon fiskalny

Paragony fiskalne to dokumenty księgowe, wydawane klientowi od razu po sprzedaży. Są drukowane za pomocą kas rejestrujących i zazwyczaj mają zbliżony wygląd.

Paragon fiskalny musi zawsze zawierać:
- datę transakcji,
- numer wydruku,
- imię i nazwisko/nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży i siedziby firmy,
- NIP podatnika,
- nazwę usługi lub towaru, z ceną jednostkową,
- wartość podatku,
- wartość należności,
- nr seryjny kasy fiskalnej,
- oznaczenie kasjera.

Szerokość rolki paragonu fiskalnego nie może być mniejsza niż 28 milimetrów, a wysokość znaków na tym dokumencie wynosi przynajmniej 2,5 milimetra. Dzięki szczegółowym wytycznym co do wyglądu i zawartości paragonu, trudno pomylić go z jakimkolwiek innym dokumentem.

Sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury na podstawie paragonu fiskalnego, jeśli klient wyraża takie życzenie. Według wytycznych zawartych w ustawie, czas, w którym można żądać wystawienia faktury to trzy miesiące od dokonania transakcji; później jest to zależne od dobrej woli sprzedającego. Ponadto, faktura powinna być wystawiona najpóźniej siedem dni od przedstawienia takiego żądania. Co ciekawe, po spełnieniu pewnych dodatkowych warunków, paragon fiskalny można uznać za fakturę uproszczoną.