Nota korygująca

Nabywca towaru lub usług otrzymując fakturę z błędnymi informacjami może wystawić notę korygująca. Co jednak ważne, nota ta wymaga akceptacji wystawcy faktury.

Nota korygująca powinna zawierać następujące elementy:
1. Tytułu NOTA KORYGUJĄCA
2. Kolejny numer i datę jej wystawienia
3. Imiona i nazwiska lub nazwę podatnika i nabywcy towarów lub usług wraz z ich adresami oraz numer, za pomocą którego podatnik i nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
4. Dane z faktury
5. Wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Nota korygująca może poprawić wyłącznie błędy formalne, czyli tak zwane błędy mniejszej wagi. Są to dane które nie wpływają na wysokość podatku, który wynika z wadliwej faktury.
Za pomocą noty korygującej nie możemy zatem poprawić takich informacji jak:
- miara i ilość,
- cena jednostkowa netto,
- kwota upustów lub obniżek cen,
- wartości sprzedaży netto,
- stawka podatku,
- suma wartości sprzedaży netto,
- kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto,
- kwota należności ogółem.

Słowa kluczowe: