Koszty zatrudnienia ucznia na umowę zlecenie

Zatrudnienie ucznia to bardzo korzystne rozwiązanie dla firmy jak i samego zatrudnionego. Firma może zapełnić w ten sposób braki kadrowe natomiast uczeń otrzyma wynagrodzenie, a także szansę na zdobycie doświadczenia.

Umowa zlecenie regulowana jest przez kodeks cywilny. Polega ona na zobowiązaniu się zleceniobiorcy do wykonania określonej czynności prawnej dla zleceniodawcy w ramach czego otrzyma wynagrodzenie.
Pracodawca zatrudniając studenta lub ucznia na podstawie umowy zlecenia nie musi opłacać jego składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne jeżeli zatrudniony:
- ukończył szkołę i nie kontynuuje nauki,
- kontynuuje naukę w tej samej szkole lub skończyły szkołę i rozpoczynają naukę w następnej, w której rok szkolny zaczyna się 1 września,
- kontynuuje naukę na studiach.

Praca na podstawie umowy zlecenie może zostać wykonana bezpłatnie. Jeżeli jednak zobowiążemy się do zawarcia jej w sposób odpłatny wówczas koniecznie należy zachować minimalną stawkę godzinową obowiązującą w konkretnym roku.

Słowa kluczowe: