Jak nie płacić podatku VAT?

Wyróżniamy dwa rodzaje zwolnienia z podatku VAT, podmiotowe i przedmiotowe. Korzystając z którego z nich przestajemy być zobowiązani do regulacji danego podatku.

Zwolnienie podmiotowe VAT
Aby skorzystać z tego zwolnienia wartość naszej sprzedaży w danym roku nie może przekroczyć 150 000 złotych. Warto podkreślić, że z podatku zwalniania jest wartość sprzedaży, a nie sam podatnik. Ponadto do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku VAT.

Zwolnienie przedmiotowe VAT
W ustawie o VAT znajdziemy listę podmiotów zwolnionych z opodatkowania danym podatkiem. Należą do nich między innymi przedsiębiorcy dokonujący dostaw wyrobów z metali szlachetnych lub wyrobów z udziałem tych surowców, dostaw towarów opodatkowanych akcyzą, budowli i budynków, terenów budowlanych oraz nowych środków transportu.

Zwolnienie z podatku VAT możemy utracić jeżeli wartość naszych transakcji przekroczy 150 000 złotych. Wówczas utratę prawa do zwolnienia musimy zgłosić odpowiedniemu urzędowi skarbowemu. Ze zwolnienia możemy również dobrowolnie zrezygnować. W tym celu należy złożyć formularz VAT-R, zaznaczając, iż rezygnujemy z korzystania ze zwolnienia.

Słowa kluczowe: