Faktura VAT marża

Szukasz informacji księgowych? Koniecznie odwiedź naszą STRONĘ GŁÓWNĄ!

Faktura VAT to specjalna forma rozliczeń podatku VAT. Na jej podstawie sprzedawca towaru bądź usługi płaci podatek VAT, jednak nie od całkowitej sprzedaży a jedynie od marży, czyli naliczonej i pobranej prowizji.
Marża stanowi różnicę pomiędzy kwotą należności, którą musi uregulować nabywca towaru lub usługi, a ceną wcześniejszego nabycia towaru przez sprzedawcę. Sprzedawca powinien zatem naliczyć, a później odprowadzić podatek wyłącznie od marży, którą naliczył dokonując sprzedaży towarów bądź świadcząc usługę. Co ważne, na fakturze VAT marża nie podaje się kwoty podatku, jednak obowiązek jego regulacji i tak powstaje.

Do wystawienia faktury VAT marża uprawnione są osoby świadczące usługi turystyczne, dokonujące dostaw towarów używanych, a także osoby, które dokonują dostaw przedmiotów kolekcjonerskich, antyków i dzieł sztuki.

Na fakturze VAT marża powinny znaleźć się takie informacje jak:
- imię i nazwisko oraz adres sprzedawcy i nabywcy,
- numer NIP sprzedawcy i nabywcy,
- data dokonania sprzedaży,
- data wystawienia faktury i jej numer,
- nazwa towaru i usługi,
- ilość sprzedanych towarów bądź rodzaj świadczonej usługi,
- kwota należności
- oznaczenie faktury, określające rodzaj transakcji.

Słowa kluczowe: