Faktura pro forma

Faktura pro forma, mimo że dotyczy konkretnej transakcji i może przypominać wyglądem zwykłą fakturę VAT, nie jest dokumentem księgowym. Tak naprawdę, nie nakłada ona jeszcze obowiązku zaksięgowania i opodatkowania operacji finansowej. Do czego więc służy faktura pro forma?

Polskie prawo nie reguluje w żaden sposób wystawiania faktur pro forma, dlatego można ją sporządzić i wysłać kontrahentowi w dowolnym momencie i celu. Zazwyczaj jest wykorzystywana jako nośnik informacji na temat oferowanych usług lub towarów oraz ich cen. Może to być korzystna praktyka przy nawiązywaniu relacji biznesowych - ewentualny klient dzięki fakturze pro forma zapozna się z wstępną propozycją oferowaną przez firmę.
Faktura pro forma może być formą przypomnienia o uregulowaniu płatności, lub o zbliżającym się terminie spłaty.

Faktura pro forma nie nakłada na odbiorcę obowiązku uiszczenia kwoty transakcji. Takim dokumentem jest faktura VAT, która powinna być wystawiona bez względu na pro formę. Dokument, który dziś omawiamy ma przede wszystkim funkcję informacyjną. Na jego podstawie nie wymaga się odprowadzenia podatku VAT. Faktura pro forma nie może też być brana pod uwagę przy sprawozdaniach finansowych.