Faktura na rzecz siebie samego?

Prowadząc działalność gospodarczą może dojść do sytuacji, w której przedsiębiorca będziesz musiał dokonać świadczenia na rzecz samego siebie. Nasuwa się tutaj pytanie czy w takiej sytuacji jest zobowiązany do naliczenia podatku VAT od tych usług, a wraz z tym do wystawienia faktury?

Świadczenie usług to każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej bez osobowości prawnej, które nie jest dostawą towarów. Podatnik zobowiązany jest z kolei wystawić fakturę, która dokumentuje sprzedaż.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Interpretacji Skarbowej jest następujące:

“Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Świadczenie zakłada istnienie podmiotu będącego jego odbiorcą (konsumentem usługi). Musi to być podmiot inny niż wykonujący usługę. Świadczenie na własną rzecz nie jest więc usługą, gdyż nie występuje wówczas konsument usługi”

Oznacza to, że w przypadku świadczenia na rzecz samego siebie nie dochodzi odpłatnego świadczenia usług, a ponadto płatność tak, czy siak zostałaby zapłacona samemu sobie w związku z czym podatnik nie musi wystawiać faktury VAT.

Słowa kluczowe: