Faktura bez podpisu

Czasem zdarza się sytuacja gdy z jakiegoś powodu zapomnimy podpisać naszej faktury bądź otrzymamy fakturę bez podpisu kontrahenta. Czy taki dokument jest jednak ważny?

Ustawa o VAT jasno określa jakie informacje muszą znaleźć się na fakturze VAT. Są to następujące elementy:
- data wystawienia faktury,
- imię i nazwisko lub nazwa podatnika wraz z jego adresem oraz numerem NIP,
- imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towaru wraz z jego adresem oraz numerem NIP,
- data dokonania bądź zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi,
- nazwa lub rodzaj towaru bądź usługi,
- cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku,
- wartość sprzedaży netto,
- stawka podatku,
- kwota należności ogółem.

Podpis wystawcy faktury podobnie jak jego odbiorcy nie jest niezbędnym elementem faktury. Oznacza to, że podpisanie faktury nie jest konieczne, jednak możliwe. Podpis odbiorcy może okazać się bardzo ważny dla wystawcy podczas gdy odbiorca nie będzie on regulował zobowiązań z jej tytułu. Może być on wówczas potraktowany jako uznanie swojego długu.

Zobacz także Faktura VAT marża

Słowa kluczowe: